Čínština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

Veřejné kurzy čínštiny

Všeobecný kurz čínštiny:

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). 

Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.


Semestrální kurzy probíhají 17 týdnů, kurz celkem zahrnuje 34 lekcí a maximální počet studentů ve skupině je 10. Kurzy můžete vybírat v naší nabídce na www.chc.cz/rozvrh


pro více informací o veřejných kurzech čínštiny nás neváhejte kontaktovat:

tel.: 210 215 320 - 321

e-mail: jazykovaskola@chc.cz